Vi arbejder ud fra følgende 6 temaer tilpasset barnets alder og modenhed:

 Alsidig personlig udvikling

 • udvikling af barnets indsigt i dets egen identitet, så det får selvtillid og selvværd mm.

 Social udvikling

 • udvikling af barnets indsigt af sine omgivelser og styrke fællesskabet herunder arbejde med fordomme og stereotyper, opbygge venskaber og indøve fælles spilleregler mm.

 Kommunikation og sprog

 • udvikling af sproget, herunder effektiv og tydelig kommunikation mm.

 Krop, sanser og bevægelse

 • udviklingen af motorikken såvel den fine som den grove
 • stimulering af alle sanser
 • udholdenhed i at gå ture
 • mestring af forskellige af hverdagens udfordringer ved at træne færdigheder til fulde f.eks. tage tøj/ sko af og på, kunne holde på kop og/eller hælde op til sig selv mm.

 Natur, udeliv og science

 • indsigt og viden om nærområdets natur
 • følge vejrskiftet og årstiderne
 • forsøg med vand mm.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • involvere os i og gøre brug af vores lokalområde
 • deltage til kulturelle aktiviteter
 • der er tilpasset vores børns aldersgruppe
 • æstetikken tænkes ind i vores indretning
 • give barnet mulighed for at udtrykke sig i drama eller billedkunst ved at indføre faste pædagogiske aktiviteter mm.

Tilbage til Hvem er vi?