Hvem er vi ?

Nabinou Diaby

Mit navn er Nabinou Diaby og jeg er født i 1968. Jeg er mor til to dejlige piger, hvoraf den ene er flyttet hjemmefra, og den anden stadig er hjemmeboende.

1. juli 2015 opstartede jeg en privat pasningsordning Halvmånen. Gennem de seneste 20 år har jeg, i foreningslivet og privat, været med til at lave aktiviteter for børn i mit nærområde. Jeg har altid ønsket at arbejde med børn, og har nu fået muligheden! Derudover har jeg, gennem mine tidligere erhverv, tilegnet mig viden inden for kost, motion, hygiejne, pædagogik og psykologi, hvilket alle er kompetencer, jeg kan benytte mig af som privat pasningsordning. Dertil har jeg været på kurser, som har tilegnet mig den viden om børns trivsel og udvikling, jeg har brug for som privat pasningsordning

Mit hjem og jeg er blevet godkendt af Aarhus Kommune til at lave privat pasningsordning. Jeg er underlagt de samme love og regler, som gælder for de kommunale pasningsordninger. Det samme gælder anmeldte og uanmeldte tilsyn fra kommunen.

 

Nata Diaby

Jeg hedder Nata Diaby. Jeg er født i år 1990 og har 2 døtre fra år 2015 og år 2017. Jeg er uddannet Export sales and technology manager, og er igang med at tage kurser indenfor børn og unge området. Da jeg selv har to børn, har jeg også derigennem fået en masse viden om børns trivsel, behov og læring.

Den 1. marts 2018 starter jeg som privat børnepasser i privat pasningsordning Halvmånen. Jeg har igennem frivilligt arbejde opnået masser af erfaring med at, arbejde med børn og unge. Børn giver liv og glæde og det at være med til at hjælpe dem påvej til at blive samfundsborgere er det der giver mig lysten til at blive privat børnepasser.

Hvad kan vi tilbyde jer?

- Et sted hvor dit barn kan føle sig tryk

- Mulighed for fleksible åbne/lukketider

- Tillid og respekt

- Inddrgelse i dagligdagen

Kurser vi har deltaget i:

Nabinou

- Pædagogiske lærerplaner 

- Sensitive børn 

- Marte Meo 

- Børn og natur 

- Og flere på vej...

 

Nata