Hvem er vi ?

Nabinou Diaby

Mit navn er Nabinou Diaby og jeg er født i 1968. Jeg er mor til to dejlige piger, hvoraf den ene er flyttet hjemmefra, og den anden stadig er hjemmeboende.

1. juli 2015 opstartede jeg en privat pasningsordning Halvmånen. Gennem de seneste 20 år har jeg, i foreningslivet og privat, været med til at lave aktiviteter for børn i mit nærområde. Jeg har altid ønsket at arbejde med børn, og har nu fået muligheden!

Derudover har jeg, gennem mine tidligere erhverv, tilegnet mig viden inden for kost, motion, hygiejne, pædagogik og psykologi, hvilket alle er kompetencer, jeg kan benytte mig af som privat pasningsordning. Dertil har jeg været på kurser, som har tilegnet mig den viden om børns trivsel og udvikling, jeg har brug for som privat pasningsordning

Mit hjem og jeg er blevet godkendt af Aarhus Kommune til at lave privat pasningsordning. Jeg er underlagt de samme love og regler, som gælder for de kommunale pasningsordninger. Det samme gælder anmeldte og uanmeldte tilsyn fra kommunen.

 

Zeineb N. Said

Jeg hedder Zeineb Nesredin Said og har tre voksne børn.

Tidligere har jeg arbejdet i en børnehaveklasse fra 2004 indtil omkring 2014.

Jeg har været meget glad for mit arbejde. Og jeg valgte at søge nye udfordringer for at videreudvikle mig selv.

En af mulighederne, der åbnede sig er, at gå sammen med Nabinou om at drive den private pasningsordning Halvmånen. Jeg blev godkendt af Aarhus Kommune i 2022 til at varetage opgaven i privatpasningsordning. 

Pædagogisk arbejde med børn er mit kald og jeg har altid fundet det meningsfuld og givende, at være den støttende, udfordrende og omsorgsfulde voksne for børnene.

Jeg har indgået en aftale med Nabinou om at passe jeres barn på hendes adresse.

Nabinou har i mange år været min nære ven, som jeg betragter som famile. Vi danner et godt team.

At vi er to, der arbejder sammen samme sted, giver os mange muligheder. Vi kan dele børnene efter alder eller efter interesse af aktivitet. Det kan også være, at vi kan være vikar for hinanden, hvis situationen tillader det og når den ene skal til tandlæge mm.

I kan læse mere under vores pædagogiske læreplan samt under vores pædagogiske praksis, hvor vi forsøger at komme ind på, hvad vi kan bidrage med, så barnet vidreudvikler sin nysgerrighed, lærelyst samt udvikler en personlighed, der er rummelig overfor forskelligheder.

Vores Vision

Overvejelser omkring det Overordnede mål for, hvad barnet skal kunne i løbet af sin tid hos os på vej til børnehaven eller skolen, kan også forstås som vores vision i vores arbejde med barnet.

Det er grundlæggende at barnet bør have en positiv selvopfattelse og bør have tilegnet sig disse evner og færdigheder, når det starter i børnehaven eller skolen efter det har gået hos os:

Dvs. have en identitet, hvor barnet…

. ser sig selv som en del af noget stort,

. ser forskelle og ligheder som berigelse af fællesskabet og

. udtrykker sine følelser og behov målrettet med hensyn til sine omgivelser.

Det omhandler evner og færdigheder som …

. at have videreudviklet empati

. og kendskab til sociale og kulturelle spilleregler og evnen til at følge disse regler.

. at være selvhjulpen og

. at være motorisk selvsikker.

. at tage udfordringerne op med et gå-på-mod og

. at være vedholdende,

.  nysgerrig

. og motiveret.

 

Vi samarbejder med jer om at give barnet de bedtse betingelser for at udvikle dets potentiale fuldt ud.