Rutiner

Det er vigtigt, at børnene oplever, at der er en daglig rutine i Halvmånen. Dette gælder såvel spisetider og sovetider. Børnene bliver almindeligvis afleveret mellem kl.7 og kl.8. Når alle børn er afleveret, laves en lille navneleg, hvor børnene og jeg samles og byder hinanden velkommen. Umiddelbart efter spises der morgenmad. Efter morgenmaden laves inddørsaktiviteter som sang og historiefortælling. Så vidt det er muligt, tager jeg børnene med ud en gang dagligt. Det kan være på små turer i skoven, ved søen eller på legepladserne i nærområdet. De større turer kan være til biblioteket, bygelegepladsen, legestue, gymnastik eller fællestræf med andre privat pasningsordninger. 

Omkring kl.11 er der frokost. Hvis vi har været ude på en større tur får børnene kold mad. Hvis vi har været i nærområdet får de varm mad. Efter maden er det sovetid! - Det er forskelligt, hvor meget det eneklte barn har behov for. af søvn Generelt varierer det med alderen, og nogle børn har behov for at sove to gange dagligt. De får derfor også en formiddagslur. 

Når børnene vågner laver vi aktiviteter eksempelvis ud fra ugentlige eller månedlige temaer. Et eksempel herpå kan være naturen. Her kan børnene læse bøger om natur, vejr, og årstiderne. Alt efter hvordan det passer ind, får børne frugt og grønt tidligt påformiddag og  eftermiddagen. Og herefer er der fri leg indtil de hentes af forældrene.