Læring, omsorg, tryghed, nærvær

og masser af oplevelser

Jeg arbejder ud fra en pædagogisk lærerplan, hvor børnene gennem leg og læring kan nå de mål og færdigheder der understøtter deres udvikling alt efter hvilken alder de har. For at børnene kan trives og få de bedste forudsætninger for at lære, skal vi som privat pasningsordning vise dem respekt og anerkende det enkelte barn, som den person det er. Barnet skal have en følelse af tryghed, omsorg og nærvær.

Der er 6 forskellige læreplanstemaer, som vi arbejder ud fra. Der er mange eksempler på, hvordan man kan arbejde med de 6 forskellige læreplanstemaer. Eksempler på, hvordan jeg i dagligdagen inddrager de 6 læreplanstemaer, kan være: 

 

Sociale kompetencer:  Jeg giver barnet muligheder for at udforske, undre, og fordybe sig, samt muligheder for at lege alene og sammen med andre børn. Dette styrker både barnets samarbejdsevne og socialisering. 

Barnets alsidige personlige udvikling: Jeg sætter rammerne for barnets legemuligheder, der udfordrer dets kreativitet og fantasi. Dette gøres ved, at jeg sidder og maler/tegner eller leger med modellervoks, hvor de frit kan lave, hvad de ønsker. Det er også at lære barnet at kunne tage sit tøj af og på, for at styrke dets selvstændighed.

Sprog: Barnet skal udvikle sit sprog gennem leg og samtale. Dette kan være ved aktiviteter, hvor der er noget, de skal svare på, eller ved helt almindelige daglige gøremål. Barnet skal opleve, at der lyttes og svares. I praksis anvender jeg pegebøger med ord og farver, som de kan fortælle om. Det er også at lære barnet at sætte ord på konkrete handlinger, oplevelser og ting.

Jeg lader børnene deltage i hverdagens aktiviteter og taler med dem om, hvad jeg har lavet. Når vi eksempelvis er på tur, så snakker jeg med dem, om det der sker, og spørger dem om, hvad de ser. 

Krop og bevægelse: Barnets motorik er en vigtig del af deres udvikling. Børn udvikler sig både fin- og grov motorisk, og udviklingen kan stimuleres gennem leg og aktiviteter, som kræver barnet bevæger sig korrekt.

En vigtig del, af kroppens evne, til at fungere godt og være sund og rask, er kosten. Derfor er det vigtigt at have fokus på sunde madvaner, og derfor server jeg varieret kost, samt frugt og grønt hver dag.

Af grovmotoriske aktiviteter laver vi hoppelege, rulle/trillellege, rutcher på rutchebare, går turer og spiller bold. Børnene bruger deres finmotorik, når de eksempelvis tegner, maler og bygger med klodser. 

Kendskab til naturen og naturfænomener: Barnet skal have oplevelser i naturen, herunder naturens indhold, som eksempelvis kan være arbejdet med dyr, som lever i skoven eller i søen, eller arbejdet med de planter fra naturen de spiser, eksempelvis æbler, tomater og agurker. Om naturfænomener kan man have fokus på eksempelvis regn, og fortælle hvorfor det regner og at regn er vigtigt, for at planterne kan gro.

Jeg bor lige ved siden af en skov og flere søer. Der går jeg ugentligt turer, hvor vi samler blade, blomster, grankogler, kvidste og sten, alt efter hvilken årstid vi er i. Vi tager også på byggelegepladsen og ser på forskellige dyr. Så snakker vi om dem når vi kommer hjem, og så spørger jeg dem om, hvilke dyr de har set.

Barnet skal også lære respekt og anerkendelse af naturen, samt lære at færdes fortroligt i den. De lærer, at de ikke må smide affald i naturen. Vi laver også aktiviteter hvor jeg lærer dem at man kan genbruge nogle ting. Eksempelvis genbrug af vand.

Kenskab til kulturelle udtryksformer og værdier:  I arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier skal der være fokus på brugen af redskaber, materialer og rummet, som en del af læringsmiljøet. Barnet skal lære i forhold til kulturelle udtryksformer og værdier samt med hvem, denne læringsproces kan finde sted. Jeg tilbyder børnene at lege med dej og modellervoks, samt forskellige tegne og maleaktiviteter om højtider. Vi synger og leger sanglege, som passer til årstiderne/højtiderne.

Tilbage til Hvem er jeg?

Del siden